STM32F100RBT6B

STM32F100RBT6B Thương hiệu ST

Đơn giá: 38.880đ

Số lượng
Giá
1 - 4
38.879đ
5 - 9
38.016đ
10 - 49
36.288đ
> 50
34.560đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F100RBT6B Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001370

Đơn giá : 38,880đ
1 : 38,879đ
5 : 38,016đ
10 : 36,288đ
50 : 34,560đ
. . .