STM32F072V8T6

STM32F072V8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 72.900đ

Số lượng
Giá
1 - 4
72.899đ
5 - 9
71.280đ
10 - 49
69.660đ
> 50
68.040đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F072V8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001419

Đơn giá : 72,900đ
1 : 72,899đ
5 : 71,280đ
10 : 69,660đ
50 : 68,040đ
. . .