STM32F072RBT6

STM32F072RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 23.076đ

Số lượng
Giá
1 - 4
23.075đ
5 - 9
22.363đ
10 - 49
21.650đ
> 50
20.938đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F072RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001362

Đơn giá : 23,076đ
1 : 23,075đ
5 : 22,363đ
10 : 21,650đ
50 : 20,938đ
. . .