STM32F071RBT6

STM32F071RBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 35.478đ

Số lượng
Giá
1 - 4
35.477đ
5 - 9
34.690đ
10 - 49
33.901đ
> 50
33.113đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F071RBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001366

Đơn giá : 35,478đ
1 : 35,477đ
5 : 34,690đ
10 : 33,901đ
50 : 33,113đ
. . .