STM32F070CBT6

STM32F070CBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 25.272đ

Số lượng
Giá
1 - 4
25.271đ
5 - 9
24.710đ
10 - 49
24.149đ
> 50
23.587đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F070CBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001343

Đơn giá : 25,272đ
1 : 25,271đ
5 : 24,710đ
10 : 24,149đ
50 : 23,587đ
. . .