STM32F051K6T6

STM32F051K6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 51.030đ

Số lượng
Giá
1 - 4
51.029đ
5 - 9
49.896đ
10 - 49
48.762đ
> 50
47.628đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F051K6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001396

Đơn giá : 51,030đ
1 : 51,029đ
5 : 49,896đ
10 : 48,762đ
50 : 47,628đ
. . .