STM32F030RCT6

STM32F030RCT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 35.964đ

Số lượng
Giá
1 - 4
35.963đ
5 - 9
35.165đ
10 - 49
34.366đ
> 50
33.566đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F030RCT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001365

Đơn giá : 35,964đ
1 : 35,963đ
5 : 35,165đ
10 : 34,366đ
50 : 33,566đ
. . .