STM32F030R8T6

STM32F030R8T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 21.870đ

Số lượng
Giá
1 - 4
21.869đ
5 - 9
21.384đ
10 - 49
20.898đ
> 50
20.412đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F030R8T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001337

Đơn giá : 21,870đ
1 : 21,869đ
5 : 21,384đ
10 : 20,898đ
50 : 20,412đ
. . .