STM32F030K6T6

STM32F030K6T6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 15.066đ

Số lượng
Giá
1 - 4
15.065đ
5 - 9
14.731đ
10 - 49
14.396đ
> 50
14.062đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F030K6T6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001316

Đơn giá : 15,066đ
1 : 15,065đ
5 : 14,731đ
10 : 14,396đ
50 : 14,062đ
. . .