SSTM32F103VET6

STM32F103VET6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 71.928đ

Số lượng
Giá
1 - 4
71.927đ
5 - 9
70.330đ
10 - 49
68.731đ
> 50
67.133đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103VET6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001406

Đơn giá : 71,928đ
1 : 71,927đ
5 : 70,330đ
10 : 68,731đ
50 : 67,133đ
. . .