SN74HC04PWR

SN74HC04PWR TSSOP-14

Đơn giá: 2.880đ

Số lượng
Giá
10 - 19
2.870đ
20 - 49
2.865đ
50 - 99
2.850đ
> 100
2.780đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
SN74HC04PWR TSSOP-14

Mã SP: TCT.001640

Đơn giá : 2,880đ
10 : 2,870đ
20 : 2,865đ
50 : 2,850đ
100 : 2,780đ
. . .