PIR

Cảm biến thân nhiệt PIR

Đơn giá: 33.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
32.999đ
5 - 9
32.930đ
10 - 49
32.900đ
> 50
32.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến thân nhiệt PIR

Mã SP: TCT.001607

Đơn giá : 33,000đ
1 : 32,999đ
5 : 32,930đ
10 : 32,900đ
50 : 32,870đ
.