PIC16F716-I_SO

Số lượng
Giá
1 - 4
18.467đ
5 - 9
18.058đ
10 - 49
17.647đ
> 50
17.237đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PIC16F716-I_SO Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001494

Đơn giá : 18,468đ
1 : 18,467đ
5 : 18,058đ
10 : 17,647đ
50 : 17,237đ
. . .