PIC10F200T-I_OT (00R9)

Số lượng
Giá
1 - 4
9.233đ
5 - 9
9.029đ
10 - 49
8.824đ
> 50
8.618đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PIC10F200T-I_OT (00R9) Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001488

Đơn giá : 9,234đ
1 : 9,233đ
5 : 9,029đ
10 : 8,824đ
50 : 8,618đ
. . .