nRF24L01P

Module thu phát nRF24L01P

Đơn giá: 107.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
106.999đ
5 - 9
106.849đ
10 - 49
106.698đ
> 50
106.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module thu phát nRF24L01P

Mã SP: TCT.001585

Đơn giá : 107,000đ
1 : 106,999đ
5 : 106,849đ
10 : 106,698đ
50 : 106,546đ
.