NRF24l01

Mini NRF24l01

Đơn giá: 20.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
20.499đ
5 - 9
20.349đ
10 - 49
20.198đ
> 50
20.046đ
Module GT-24 NRF24L01

Đơn giá: 43.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.799đ
5 - 9
43.649đ
10 - 49
43.498đ
> 50
43.346đ
Module NRF24L01

Đơn giá: 23.400đ

Số lượng
Giá
1 - 4
23.399đ
5 - 9
23.249đ
10 - 49
23.098đ
> 50
22.946đ
Module NRF24L01 siêu nhỏ

Đơn giá: 15.100đ

Số lượng
Giá
1 - 4
15.099đ
5 - 9
14.949đ
10 - 49
14.798đ
> 50
14.646đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Mini NRF24l01

Mã SP: TCT.001566

Đơn giá : 20,500đ
1 : 20,499đ
5 : 20,349đ
10 : 20,198đ
50 : 20,046đ
.
Module GT-24 NRF24L01

Mã SP: TCT.001584

Đơn giá : 43,800đ
1 : 43,799đ
5 : 43,649đ
10 : 43,498đ
50 : 43,346đ
.
Module NRF24L01

Mã SP: TCT.001581

Đơn giá : 23,400đ
1 : 23,399đ
5 : 23,249đ
10 : 23,098đ
50 : 22,946đ
.
Module NRF24L01 siêu nhỏ

Mã SP: TCT.001580

Đơn giá : 15,100đ
1 : 15,099đ
5 : 14,949đ
10 : 14,798đ
50 : 14,646đ
.