nhiệt độ

Nhiệt, ẩm kế điện tử

Đơn giá: 38.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
37.999đ
5 - 9
37.950đ
10 - 49
37.930đ
> 50
37.900đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Nhiệt, ẩm kế điện tử

Mã SP: TCT.001603

Đơn giá : 38,000đ
1 : 37,999đ
5 : 37,950đ
10 : 37,930đ
50 : 37,900đ
.