nhạc mp3

Số lượng
Giá
1 - 4
33.599đ
5 - 9
33.449đ
10 - 49
33.298đ
> 50
33.146đ
Số lượng
Giá
1 - 4
41.499đ
5 - 9
41.349đ
10 - 49
41.198đ
> 50
41.046đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module khuyếch đại giải mã nhạc mp3

Mã SP: TCT.001577

Đơn giá : 33,600đ
1 : 33,599đ
5 : 33,449đ
10 : 33,298đ
50 : 33,146đ
.
Module thu phát nhạc bluetooth 4.2

Mã SP: TCT.001583

Đơn giá : 41,500đ
1 : 41,499đ
5 : 41,349đ
10 : 41,198đ
50 : 41,046đ
.