nguon to ong

Nguồn 5V 2A

Đơn giá: 57.500đ

Số lượng
Giá
Nguồn 5V 40A

Đơn giá: 215.000đ

Số lượng
Giá
Nguồn 5V 6A

Đơn giá: 122.000đ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Nguồn 5V 2A

Mã SP: TCT.000849

Đơn giá : 57,500đ
. .
Nguồn 5V 40A

Mã SP: TCT.000851

Đơn giá : 215,000đ
. .
Nguồn 5V 6A

Mã SP: TCT.000850

Đơn giá : 122,000đ
. .