NE555P

Số lượng
Giá
10 - 19
2.170đ
20 - 49
2.120đ
50 - 99
2.080đ
> 100
2.030đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC tạo xung dao động NE555P DIP-8

Mã SP: TCT.001649

Đơn giá : 2,210đ
10 : 2,170đ
20 : 2,120đ
50 : 2,080đ
100 : 2,030đ
. . .