MSP430G2001IPW14R

Số lượng
Giá
1 - 4
11.177đ
5 - 9
10.930đ
10 - 49
10.681đ
> 50
10.433đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MSP430G2001IPW14R Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001437

Đơn giá : 11,178đ
1 : 11,177đ
5 : 10,930đ
10 : 10,681đ
50 : 10,433đ
. . .