MQ-7

Cảm biến Cacbonmonoxide MQ-7

Đơn giá: 31.600đ

Số lượng
Giá
1 - 4
31.599đ
5 - 9
31.449đ
10 - 49
31.298đ
> 50
31.146đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến Cacbonmonoxide MQ-7

Mã SP: TCT.001597

Đơn giá : 31,600đ
1 : 31,599đ
5 : 31,449đ
10 : 31,298đ
50 : 31,146đ
.