MQ-5

Cảm biến khí dễ cháy MQ-5

Đơn giá: 18.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
18.499đ
5 - 9
18.349đ
10 - 49
18.198đ
> 50
18.046đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến khí dễ cháy MQ-5

Mã SP: TCT.001598

Đơn giá : 18,500đ
1 : 18,499đ
5 : 18,349đ
10 : 18,198đ
50 : 18,046đ
.