MQ-3

Cảm biến Ethanol MQ-3

Đơn giá: 22.400đ

Số lượng
Giá
1 - 4
22.399đ
5 - 9
22.249đ
10 - 49
22.098đ
> 50
21.946đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến Ethanol MQ-3

Mã SP: TCT.001596

Đơn giá : 22,400đ
1 : 22,399đ
5 : 22,249đ
10 : 22,098đ
50 : 21,946đ
.