MQ-135

Cảm biến không khí MQ-135

Đơn giá: 29.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
29.199đ
5 - 9
29.049đ
10 - 49
28.898đ
> 50
28.746đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến không khí MQ-135

Mã SP: TCT.001599

Đơn giá : 29,200đ
1 : 29,199đ
5 : 29,049đ
10 : 28,898đ
50 : 28,746đ
.