module

Module định vị BU01

Đơn giá: 418.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
417.999đ
5 - 9
417.930đ
10 - 49
417.900đ
> 50
417.870đ
Module SIM800C

Đơn giá: 220.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
219.999đ
5 - 9
219.930đ
10 - 49
219.900đ
> 50
219.870đ
Module cảm ứng thẻ từ

Đơn giá: 37.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
36.999đ
5 - 9
36.930đ
10 - 49
36.900đ
> 50
36.870đ
Số lượng
Giá
1 - 4
72.999đ
5 - 9
72.930đ
10 - 49
72.900đ
> 50
72.870đ
Module Ethernet-SPI W5500

Đơn giá: 84.500đ

Số lượng
Giá
1 - 4
84.499đ
5 - 9
84.430đ
10 - 49
84.400đ
> 50
84.370đ
Module khoảng cách TCRT5000

Đơn giá: 11.700đ

Số lượng
Giá
1 - 4
11.699đ
5 - 9
11.630đ
10 - 49
11.600đ
> 50
11.570đ
Số lượng
Giá
1 - 4
14.599đ
5 - 9
14.530đ
10 - 49
14.500đ
> 50
14.470đ
Số lượng
Giá
1 - 4
481.999đ
5 - 9
481.930đ
10 - 49
481.900đ
> 50
481.870đ
Module phát triển CP2102

Đơn giá: 117.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
116.999đ
5 - 9
116.930đ
10 - 49
116.900đ
> 50
116.870đ
Module thu phát RA-06

Đơn giá: 121.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
120.999đ
5 - 9
120.930đ
10 - 49
120.900đ
> 50
120.870đ
SX1278 LORA

Đơn giá: 110.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
109.999đ
5 - 9
109.930đ
10 - 49
109.900đ
> 50
109.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module định vị BU01

Mã SP: TCT.001609

Đơn giá : 418,000đ
1 : 417,999đ
5 : 417,930đ
10 : 417,900đ
50 : 417,870đ
.
Module SIM800C

Mã SP: TCT.001610

Đơn giá : 220,000đ
1 : 219,999đ
5 : 219,930đ
10 : 219,900đ
50 : 219,870đ
.
Module cảm ứng thẻ từ

Mã SP: TCT.001611

Đơn giá : 37,000đ
1 : 36,999đ
5 : 36,930đ
10 : 36,900đ
50 : 36,870đ
.
Module điều khiển tốc độ làm mờ xung PWM

Mã SP: TCT.001612

Đơn giá : 73,000đ
1 : 72,999đ
5 : 72,930đ
10 : 72,900đ
50 : 72,870đ
.
Module Ethernet-SPI W5500

Mã SP: TCT.001614

Đơn giá : 84,500đ
1 : 84,499đ
5 : 84,430đ
10 : 84,400đ
50 : 84,370đ
Module khoảng cách TCRT5000

Mã SP: TCT.001608

Đơn giá : 11,700đ
1 : 11,699đ
5 : 11,630đ
10 : 11,600đ
50 : 11,570đ
.
Module nhận hồng ngoại và remote

Mã SP: TCT.001615

Đơn giá : 14,600đ
1 : 14,599đ
5 : 14,530đ
10 : 14,500đ
50 : 14,470đ
Module phát triển Arduino SX1278, ESP-32OLED

Mã SP: TCT.001616

Đơn giá : 482,000đ
1 : 481,999đ
5 : 481,930đ
10 : 481,900đ
50 : 481,870đ
Module phát triển CP2102

Mã SP: TCT.001617

Đơn giá : 117,000đ
1 : 116,999đ
5 : 116,930đ
10 : 116,900đ
50 : 116,870đ
Module thu phát RA-06

Mã SP: TCT.001618

Đơn giá : 121,000đ
1 : 120,999đ
5 : 120,930đ
10 : 120,900đ
50 : 120,870đ
SX1278 LORA

Mã SP: TCT.001619

Đơn giá : 110,000đ
1 : 109,999đ
5 : 109,930đ
10 : 109,900đ
50 : 109,870đ