mờ xung

Số lượng
Giá
1 - 4
72.999đ
5 - 9
72.930đ
10 - 49
72.900đ
> 50
72.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module điều khiển tốc độ làm mờ xung PWM

Mã SP: TCT.001612

Đơn giá : 73,000đ
1 : 72,999đ
5 : 72,930đ
10 : 72,900đ
50 : 72,870đ
.