lazer

Số lượng
Giá
1 - 4
242.999đ
5 - 9
242.930đ
10 - 49
242.900đ
> 50
242.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến khoảng cách laser VL53L1X

Mã SP: TCT.001605

Đơn giá : 243,000đ
1 : 242,999đ
5 : 242,930đ
10 : 242,900đ
50 : 242,870đ
.