không dây

Số lượng
Giá
1 - 4
159.999đ
5 - 9
159.849đ
10 - 49
159.698đ
> 50
159.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module máy ảnh không dây ESP32-CAM

Mã SP: TCT.001579

Đơn giá : 160,000đ
1 : 159,999đ
5 : 159,849đ
10 : 159,698đ
50 : 159,546đ
.