khoảng cách

Số lượng
Giá
1 - 4
242.999đ
5 - 9
242.930đ
10 - 49
242.900đ
> 50
242.870đ
Module khoảng cách TCRT5000

Đơn giá: 11.700đ

Số lượng
Giá
1 - 4
11.699đ
5 - 9
11.630đ
10 - 49
11.600đ
> 50
11.570đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến khoảng cách laser VL53L1X

Mã SP: TCT.001605

Đơn giá : 243,000đ
1 : 242,999đ
5 : 242,930đ
10 : 242,900đ
50 : 242,870đ
.
Module khoảng cách TCRT5000

Mã SP: TCT.001608

Đơn giá : 11,700đ
1 : 11,699đ
5 : 11,630đ
10 : 11,600đ
50 : 11,570đ
.