HC-08

Module Bluetooth 3.0 HC-08

Đơn giá: 78.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
77.999đ
5 - 9
77.849đ
10 - 49
77.698đ
> 50
77.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module Bluetooth 3.0 HC-08

Mã SP: TCT.001570

Đơn giá : 78,000đ
1 : 77,999đ
5 : 77,849đ
10 : 77,698đ
50 : 77,546đ
.