HC-06

Số lượng
Giá
1 - 4
104.999đ
5 - 9
104.849đ
10 - 49
104.698đ
> 50
104.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module truyền dẫn bluetooth HC-06

Mã SP: TCT.001587

Đơn giá : 105,000đ
1 : 104,999đ
5 : 104,849đ
10 : 104,698đ
50 : 104,546đ
.