HC-05

Module Bluetooth 3.0 HC-05

Đơn giá: 42.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
42.799đ
5 - 9
42.649đ
10 - 49
42.498đ
> 50
42.346đ
Số lượng
Giá
1 - 4
104.999đ
5 - 9
104.849đ
10 - 49
104.698đ
> 50
104.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module Bluetooth 3.0 HC-05

Mã SP: TCT.001569

Đơn giá : 42,800đ
1 : 42,799đ
5 : 42,649đ
10 : 42,498đ
50 : 42,346đ
.
Module truyền dẫn bluetooth HC-05

Mã SP: TCT.001586

Đơn giá : 105,000đ
1 : 104,999đ
5 : 104,849đ
10 : 104,698đ
50 : 104,546đ
.