hạt mưa

Cảm biến hạt mưa

Đơn giá: 12.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
12.199đ
5 - 9
12.049đ
10 - 49
11.898đ
> 50
11.746đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến hạt mưa

Mã SP: TCT.001601

Đơn giá : 12,200đ
1 : 12,199đ
5 : 12,049đ
10 : 11,898đ
50 : 11,746đ
.