H3V3E

Số lượng
Giá
1 - 4
15.999đ
5 - 9
15.849đ
10 - 49
15.698đ
> 50
15.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module điều khiển từ xa H3V3E – H3V4F, 315 – 433MHz

Mã SP: TCT.001573

Đơn giá : 16,000đ
1 : 15,999đ
5 : 15,849đ
10 : 15,698đ
50 : 15,546đ
.