GT-24

Module GT-24 NRF24L01

Đơn giá: 43.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.799đ
5 - 9
43.649đ
10 - 49
43.498đ
> 50
43.346đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module GT-24 NRF24L01

Mã SP: TCT.001584

Đơn giá : 43,800đ
1 : 43,799đ
5 : 43,649đ
10 : 43,498đ
50 : 43,346đ
.