giải mã

Module giải mã PT2272

Đơn giá: 17.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
16.999đ
5 - 9
16.849đ
10 - 49
16.698đ
> 50
16.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
33.599đ
5 - 9
33.449đ
10 - 49
33.298đ
> 50
33.146đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module giải mã PT2272

Mã SP: TCT.001578

Đơn giá : 17,000đ
1 : 16,999đ
5 : 16,849đ
10 : 16,698đ
50 : 16,546đ
.
Module khuyếch đại giải mã nhạc mp3

Mã SP: TCT.001577

Đơn giá : 33,600đ
1 : 33,599đ
5 : 33,449đ
10 : 33,298đ
50 : 33,146đ
.