ESP8266

ESP-01S – ESP8266

Đơn giá: 42.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
41.999đ
5 - 9
41.849đ
10 - 49
41.698đ
> 50
41.546đ
Số lượng
Giá
1 - 4
99.699đ
5 - 9
99.549đ
10 - 49
99.398đ
> 50
99.246đ
Module ESP8266 USB

Đơn giá: 32.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
31.999đ
5 - 9
31.849đ
10 - 49
31.698đ
> 50
31.546đ
Module wifi ESP-01 ESP8266

Đơn giá: 43.800đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.799đ
5 - 9
43.649đ
10 - 49
43.498đ
> 50
43.346đ
Module wifi ESP-12F ESP8266

Đơn giá: 40.900đ

Số lượng
Giá
1 - 4
40.899đ
5 - 9
40.749đ
10 - 49
40.598đ
> 50
40.446đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ESP-01S – ESP8266

Mã SP: TCT.001564

Đơn giá : 42,000đ
1 : 41,999đ
5 : 41,849đ
10 : 41,698đ
50 : 41,546đ
.
Module công tắc từ xa ESP8266 WiFi

Mã SP: TCT.001572

Đơn giá : 99,700đ
1 : 99,699đ
5 : 99,549đ
10 : 99,398đ
50 : 99,246đ
.
Module ESP8266 USB

Mã SP: TCT.001576

Đơn giá : 32,000đ
1 : 31,999đ
5 : 31,849đ
10 : 31,698đ
50 : 31,546đ
.
Module wifi ESP-01 ESP8266

Mã SP: TCT.001588

Đơn giá : 43,800đ
1 : 43,799đ
5 : 43,649đ
10 : 43,498đ
50 : 43,346đ
.
Module wifi ESP-12F ESP8266

Mã SP: TCT.001590

Đơn giá : 40,900đ
1 : 40,899đ
5 : 40,749đ
10 : 40,598đ
50 : 40,446đ
.