ESP32-S

Module ESP32-S

Đơn giá: 64.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
64.199đ
5 - 9
64.049đ
10 - 49
63.898đ
> 50
63.746đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module ESP32-S

Mã SP: TCT.001575

Đơn giá : 64,200đ
1 : 64,199đ
5 : 64,049đ
10 : 63,898đ
50 : 63,746đ
.