ESP-12S

Module ESP-12S

Đơn giá: 44.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
43.999đ
5 - 9
43.849đ
10 - 49
43.698đ
> 50
43.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module ESP-12S

Mã SP: TCT.001574

Đơn giá : 44,000đ
1 : 43,999đ
5 : 43,849đ
10 : 43,698đ
50 : 43,546đ
.