ESP-12

Số lượng
Giá
1 - 4
3.899đ
5 - 9
3.749đ
10 - 49
3.598đ
> 50
3.446đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cổng nối tiếp ESP-07, ESP-08, ESP-12

Mã SP: TCT.001562

Đơn giá : 3,900đ
1 : 3,899đ
5 : 3,749đ
10 : 3,598đ
50 : 3,446đ
.