ESP-01S

ESP-01S – ESP8266

Đơn giá: 42.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
41.999đ
5 - 9
41.849đ
10 - 49
41.698đ
> 50
41.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ESP-01S – ESP8266

Mã SP: TCT.001564

Đơn giá : 42,000đ
1 : 41,999đ
5 : 41,849đ
10 : 41,698đ
50 : 41,546đ
.