DRV8838DSGR

DRV8838DSGR Thương hiệu TI

Đơn giá: 8.748đ

Số lượng
Giá
1 - 4
8.747đ
5 - 9
8.554đ
10 - 49
8.359đ
> 50
8.165đ
Số lượng
Giá
1 - 4
8.747đ
5 - 9
8.554đ
10 - 49
8.359đ
> 50
8.165đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
DRV8838DSGR Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001431

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
5 : 8,554đ
10 : 8,359đ
50 : 8,165đ
. . .
DRV8838DSGR WSON-8 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001532

Đơn giá : 8,748đ
1 : 8,747đ
5 : 8,554đ
10 : 8,359đ
50 : 8,165đ
. . .