điều khiển

Số lượng
Giá
1 - 4
44.799đ
5 - 9
44.649đ
10 - 49
44.498đ
> 50
44.346đ
Số lượng
Giá
1 - 4
5.899đ
5 - 9
5.749đ
10 - 49
5.598đ
> 50
5.446đ
Số lượng
Giá
1 - 4
72.999đ
5 - 9
72.930đ
10 - 49
72.900đ
> 50
72.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Bộ điều khiển từ xa 2272-M4

Mã SP: TCT.001560

Đơn giá : 44,800đ
1 : 44,799đ
5 : 44,649đ
10 : 44,498đ
50 : 44,346đ
.
Điều khiển hồng ngoại MCU 51

Mã SP: TCT.001563

Đơn giá : 5,900đ
1 : 5,899đ
5 : 5,749đ
10 : 5,598đ
50 : 5,446đ
.
Module điều khiển tốc độ làm mờ xung PWM

Mã SP: TCT.001612

Đơn giá : 73,000đ
1 : 72,999đ
5 : 72,930đ
10 : 72,900đ
50 : 72,870đ
.