CC2640F128RHBT

CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Đơn giá: 47.628đ

Số lượng
Giá
1 - 4
47.627đ
5 - 9
46.570đ
10 - 49
45.511đ
> 50
44.453đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
CC2640F128RHBT Thương hiệu TI

Mã SP: TCT.001429

Đơn giá : 47,628đ
1 : 47,627đ
5 : 46,570đ
10 : 45,511đ
50 : 44,453đ
. . .