cảm ứng thẻ từ

Module cảm ứng thẻ từ

Đơn giá: 37.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
36.999đ
5 - 9
36.930đ
10 - 49
36.900đ
> 50
36.870đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module cảm ứng thẻ từ

Mã SP: TCT.001611

Đơn giá : 37,000đ
1 : 36,999đ
5 : 36,930đ
10 : 36,900đ
50 : 36,870đ
.