Cảm biến

Cảm Biến GDJ-312 GDJ312BG/R

Đơn giá: 1.931.000đ

Số lượng
Giá
Cảm biến hạt mưa

Đơn giá: 12.200đ

Số lượng
Giá
1 - 4
12.199đ
5 - 9
12.049đ
10 - 49
11.898đ
> 50
11.746đ
Số lượng
Giá
1 - 4
19.499đ
5 - 9
19.430đ
10 - 49
19.400đ
> 50
19.370đ
Số lượng
Giá
1 - 4
242.999đ
5 - 9
242.930đ
10 - 49
242.900đ
> 50
242.870đ
Số lượng
Giá
1 - 4
29.199đ
5 - 9
29.049đ
10 - 49
28.898đ
> 50
28.746đ
Cảm biến thân nhiệt PIR

Đơn giá: 33.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
32.999đ
5 - 9
32.930đ
10 - 49
32.900đ
> 50
32.870đ
Công tắc nhiệt độ

Đơn giá: 7.300đ

Số lượng
Giá
1 - 4
7.299đ
5 - 9
7.250đ
10 - 49
7.230đ
> 50
7.200đ
Nhiệt, ẩm kế điện tử

Đơn giá: 38.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
37.999đ
5 - 9
37.950đ
10 - 49
37.930đ
> 50
37.900đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm Biến GDJ-312 GDJ312BG/R

Mã SP: TCT.000018

Cảm Biến Quang Điện

Đơn giá : 1,931,000đ
.
Cảm biến hạt mưa

Mã SP: TCT.001601

Đơn giá : 12,200đ
1 : 12,199đ
5 : 12,049đ
10 : 11,898đ
50 : 11,746đ
.
Cảm biến hồng ngoại thân nhiệt HC-SR501

Mã SP: TCT.001604

Đơn giá : 19,500đ
1 : 19,499đ
5 : 19,430đ
10 : 19,400đ
50 : 19,370đ
.
Cảm biến khoảng cách laser VL53L1X

Mã SP: TCT.001605

Đơn giá : 243,000đ
1 : 242,999đ
5 : 242,930đ
10 : 242,900đ
50 : 242,870đ
.
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm của đất

Mã SP: TCT.001600

Đơn giá : 29,200đ
1 : 29,199đ
5 : 29,049đ
10 : 28,898đ
50 : 28,746đ
.
Cảm biến thân nhiệt PIR

Mã SP: TCT.001607

Đơn giá : 33,000đ
1 : 32,999đ
5 : 32,930đ
10 : 32,900đ
50 : 32,870đ
.
Công tắc nhiệt độ

Mã SP: TCT.001602

Đơn giá : 7,300đ
1 : 7,299đ
5 : 7,250đ
10 : 7,230đ
50 : 7,200đ
.
Nhiệt, ẩm kế điện tử

Mã SP: TCT.001603

Đơn giá : 38,000đ
1 : 37,999đ
5 : 37,950đ
10 : 37,930đ
50 : 37,900đ
.