BME680

Cảm biến BME680 4 trong 1

Đơn giá: 306.000đ

Số lượng
Giá
1 - 4
305.999đ
5 - 9
305.849đ
10 - 49
305.698đ
> 50
305.546đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Cảm biến BME680 4 trong 1

Mã SP: TCT.001595

Đơn giá : 306,000đ
1 : 305,999đ
5 : 305,849đ
10 : 305,698đ
50 : 305,546đ
.