bluetooth 4.2

Số lượng
Giá
1 - 4
41.499đ
5 - 9
41.349đ
10 - 49
41.198đ
> 50
41.046đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Module thu phát nhạc bluetooth 4.2

Mã SP: TCT.001583

Đơn giá : 41,500đ
1 : 41,499đ
5 : 41,349đ
10 : 41,198đ
50 : 41,046đ
.