ATMEGA48PA-PU

Số lượng
Giá
1 - 4
73.871đ
5 - 9
72.230đ
10 - 49
70.589đ
> 50
68.947đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
ATMEGA48PA-PU Thương hiệu MICROCHIP

Mã SP: TCT.001475

Đơn giá : 73,872đ
1 : 73,871đ
5 : 72,230đ
10 : 70,589đ
50 : 68,947đ
. . .